Välkommen till Grundblad konsult AB

Grundblad konsult ABs affärsidé är att erbjuda konsulttjänster som är av god kvalité och som lever upp till kundens förväntningar. Vi lägger stort fokus på kundernas krav och behov och anpassar våra tjänster så att vi blir kundens naturliga val.


Vår vision är att vara ett företag med högt förtroende, dit kunderna vänder sig när man vill ha en tjänst av hög kvalité.Miljö

För oss är det viktigt att vi alltid gör ett möljövänligt val så långt det är möjligt. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 14001. Vi skapa och/eller upprätthålla ett ledningssystem för systematiskt Miljöarbete.

Kvalitét

Vi sätter alltid kvalitét i fokus på alla våra tjänster. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 9001. Genom att skapa och/eller upprätthålla ett ledningssystem för systematiskt Miljöarbete.

Arbetsmiljö

Vi har högt säkerhetstänk med fokus på välmående och trivsel. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 45001. Genom att skapa och/eller upprätthålla ett ledningssystem för för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tjänster

Vi har fokus på maximal kundnytta när nu utför våra tjänster.
För oss är kunden i centrum.

Fokuserade & målmedvetna

" I vår värld finns inga problem, bara möjligheter! "Kontakt