Välkommen till Grundblad Konsult AB

Grundblad Konsult AB:s affärsidé är att erbjuda konsulttjänster som är av god kvalite och som lever upp till kundens förväntningar. Vi lägger stort fokus på kundernas krav och behov och anpassar våra tjänster så att vi blir kundens naturliga val.


Vår vision är att vara ett företag med högt förtroende, dit kunderna vänder sig när de vill ha en tjänst av hög kvalitet.MiljöDet finns strukturerade sätt
att arbeta med miljöfrågor.
ISO 14001:2015


KvalitetDet finns strukturerade sätt
att arbeta med kvalitetsfrågor.
ISO 9001:2015


ArbetsmiljöDet finns strukturerade sätt
att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
ISO 45001:2018

lcp

Livscykel-perspektivet

För att göra ett bra och ett medvetet val som verkligen gör nytta för miljön bör man tänka i ett livscykelperspektiv.

pdac

Plan Do Check Act

För att genomföra aktiviteter på ett styrt och dokumenterat sätt bör man använda sig av PDCA.

swot

SWOT

För att få en gemensam och samlad bild på vad som kan påverka verksamheten är en SWOT-analys att rekommendera.

4m

4M

När man gör en rotorsaksanalys kan metoden 4M vara ett bra alternativ tillsammans med t.ex. "5 varför".

Grundblad Konsult AB kan hjälpa er eller vägleda er med ert förbättringsarbete.

Dessa verktyg är bara några få verktyg av väldigt många olika verktyg som finns att använda sig av. Det viktiga är att verktygen passar verksamheten och är värdeökande och verkligen gör nytta.


Ta kontakt med oss så visar vi er hur och varför dessa verktyg kan hjälpa just er och er verksamhet.Miljö

För oss är det viktigt att vi alltid gör ett möljövänligt val så långt det är möjligt. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 14001. Vi skapar och/eller upprätthåller ett ledningssystem för systematiskt Miljöarbete.

Kvalitet

Vi sätter alltid kvalitet i fokus på alla våra tjänster. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 9001. Vi gör det genom att skapa och/eller upprätthålla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetsmiljö

Vi har högt säkerhetstänk med fokus på välmående och trivsel. Vi hjälper företag att certifiera sig och behålla certifikatet för ISO-standarden 45001. Vi gör det genom att skapa och/eller upprätthålla ett ledningssystem för för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tjänster

Vi har fokus på maximal kundnytta när vi utför våra tjänster. För oss är kunden alltid i centrum.

Fokuserade & målmedvetna

" I vår värld finns inga problem, bara möjligheter! "